ĐĂNG KÝ BẢO HỘ

- Phí đăng ký cho một nhóm gồm 6 sản phẩm/dịch vụ là: 1.500.000đ, từ sản phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi cộng thêm 150.000đ.

- Phí đăng ký cho nhóm thứ 2 trở đi gồm 6 sản phẩm/dịch vụ là: 1.000.000đ, từ sán phẩm/dịch vụ thứ 7 trở đi cộng thêm 100.000đ.

Ví dụ: nhán hiệu "Nhân Tâm"cần đăng ký cho:

+ Nhóm thứ 1 = 1.500.000 + 2x150 = 1.800.000đ

+ Nhóm thứ 2 = 1.000.000 + 2x100 = 1.200.000đ

Tổng cộng số tiền phải trả = 1.800.000 + 1200.000 = 3.000.000đ, đã bao gồm lệ phí nộp cho Cục Sở hũu trí tuệ, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
(Ngoài ra, khi được cấp văn bằng bảo hộ, quý khách hàng sẽ nộp cho Cục Sở Hữu Trí Tuệ 360.000 đồng lệ phí cấp văn bằng)


*** Thời hạn bảo hộ của nhãn hiệu:

Thời hạn bảo hộ nhãn hiệu là 10 năm và được gia hạn bảo hộ mỗi lần 10 năm với số lần không hạn chế (lệ phí gia hạn mỗi lần là 2.000.000 đồng).

*** Thời gian:

- Thời gian tra cứu sơ bộ, thẩm định và đánh giá khả năng bảo hộ của nhãn hiệu: 1 ngày làm việc.

- Thời gian soạn hồ sơ và hoàn thành thủ tục đăng ký: 3 ngày làm việc.

- Thời gian chờ thẩm định vầ cấp văn bằng bảo hộ từ 9 - 12 tháng tùy theo đơn.

- Khi đơn đăng ký nhãn hiệu đã được nộp và được cấp số đơn thì trong thời gian từ 1 - 2 tháng kể từ ngày nộp đơn Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiến hành thẩm định hình thức đơn (thẩm định về người nộp đơn, đại diện người nộp đơn, phân nhóm hàng hóa/dịch vụ,...) và sé gửi cho người nộp đơn quyết định chấp nhận đơn hợp lệ hoặc quyết định dự định từ chối đơn. Sau đó Cục Sở hữu trí tuệ sé tiến hành thẩm định nội dung và ra quyết định cấp/không cấp văn bằng bảo hộ.

*** Quý khách hàng cần chuẩn bị

- Mẫu nhãn hiệu đã được thiết kế hoặc đã được sử dụng trong thực tế. Nếu nhãn hiệu là chữ chỉ cần cung cấp (đọc qua điện thoại hoặc gửi email)

- Mô tả sơ bộ về nhãn hiệu: nếu nhãn hiệu hình thì cho biết ý tưởng cùa nhãn hiệu, nếu nhãn hiệu là chữ mà có nghĩa thì cho biết ý nghĩa của từ, nếu là tiếng nước ngoài thì cho biết ý nghĩa của tiếng việt tương ứng;

- Phạm vi bảo hộ: nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hóa, dịch vụ nào. Ví dụ: Nhãn hiệu là chữ “CARE'” cần bảo hộ cho mỹ phẩm hoặc nhãn hiệu là chữ “FASHION NEW” cần bảo hộ cho lĩnh vực thời trang…

(*)Giá trên chưa bao gồm VAT


Công ty Thiết kế logo CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ THƯƠNG HIỆU SÀI GÒN Địa chỉ : 238/29 Bạch Đằng, Phường 24, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tư vấn: (08) 66 830 856 Hotline : 0902 980 709 Email :logophongthuy.sg@gmail.com